?

Log in

No account? Create an account

Міграційні новини України

Previous Entry Share Next Entry
Жителям Крыма формально упрощено пересечение админграницы с Херсонской областью
def
beresin wrote in ua_antivisa
5 июня Кабмин внес изменения в Порядок въезда на временно оккупированную территорию. Вступление в силу новых норм состоится через 30 дней после официальной публикации.

К списку документов, по которым вскоре можно будет пересекать админграницу добавится справка ДМС о том, что гражданин подал документы на оформление паспорта. Надо сказать, что в подобных случаях пока возможно пересечение границы по заверенной копии заявления-анкеты. В законодательстве это никак не кодифицировано, но для граждан, конечно, удобнее вводимой справки: как минимум, не надо дополнительно запасаться фото. Кроме того, у справки будет срок действия.

Изменениями также узаконена существующая в практике норма, когда выезд (но не въезд) из Крыма детей для оформления паспорта возможен по свидетельству о рождении.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.
<...>
У разі відсутності у дитини, яка не досягла 16-річного віку, зазначених документів уповноважені службові особи органу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території України на підставі їх свідоцтва про народження, а також паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особи, в супроводі якої вони здійснюють виїзд (а у разі, коли особу супроводжує опікун, піклувальник, один із прийомних батьків або батьків-вихователів, — також рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини для підтвердження повноважень законного представника), для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.